Cookie Policy

Dette dokumentet informerer brukere om teknologiene som hjelper dette nettstedet med å oppnå formålene som er beskrevet nedenfor. Slike teknologier lar eieren få tilgang til og lagre informasjon (for eksempel ved å bruke en informasjonskapsel) eller bruke ressurser (for eksempel ved å kjøre et skript) på en brukers enhet når de samhandler med dette nettstedet.

For enkelhets skyld er alle slike teknologier definert som “sporere” i dette dokumentet – med mindre det er en grunn til å skille mellom dem.
For eksempel, mens informasjonskapsler kan brukes på både web og mobilnettlesere, ville det være unøyaktig å snakke om informasjonskapsler i sammenheng med mobilapper, da de er en nettleserbasert sporere. Av denne grunn brukes begrepet informasjonskapsler i dette dokumentet bare der det spesifikt er ment å indikere den spesielle typen sporere.

Noen av formålene som sporerne brukes til kan også kreve brukerens samtykke. Når samtykke er gitt, kan det fritt trekkes tilbake når som helst ved å følge instruksjonene som er gitt i dette dokumentet.

Dette nettstedet bruker sporere som styres direkte av eieren (såkalte “førsteparts” sporere) og sporere som muliggjør tjenester levert av en tredjepart (såkalte “tredjeparts” sporere). Med mindre noe annet er spesifisert i dette dokumentet, kan tredjepartsleverandører få tilgang til sporerne de administrerer.
Gyldigheten og utløpsperiodene for informasjonskapsler og andre lignende sporere kan variere avhengig av levetiden som er satt av eieren eller den aktuelle leverandøren. Noen av dem utløper ved avslutning av brukerens nettleserøkt.

I tillegg til det som er spesifisert i beskrivelsene i hver av kategoriene nedenfor, kan brukere finne mer nøyaktig og oppdatert informasjon angående levetidsspesifikasjon samt annen relevant informasjon – som tilstedeværelsen av andre sporere – i de lenkede personvernpolicyene til de respektive tredjepartsleverandørene eller ved å kontakte eieren.

Aktiviteter som er strengt nødvendige for driften av dette nettstedet og levering av tjenesten

Dette nettstedet bruker såkalte “tekniske” informasjonskapsler og andre lignende sporere for å utføre aktiviteter som er strengt nødvendige for driften eller leveringen av tjenesten.

Andre aktiviteter som involverer bruk av sporere

Måling

Dette nettstedet bruk er sporere for å måle trafikk og analysere brukeradferd med målet om å forbedre tjenesten.

Anonymiserte analysetjenester

Tjenestene som er inneholdt i dette avsnittet, lar eieren, gjennom bruk av tredjepartssporere, samle inn og administrere analyser på en anonymisert måte.

Google Analytics med anonymisert IP (Google Ireland Limited)

Google Analytics er en nettanalysetjeneste levert av Google Ireland Limited (“Google”). Google bruker de innsamlede dataene for å spore og undersøke bruken av dette nettstedet, forberede rapporter om aktivitetene og dele dem med andre Google-tjenester.
Google kan bruke de innsamlede dataene for å sette sammenheng og tilpasse annonsene til sitt eget annonseringsnettverk.

Denne integrasjonen av Google Analytics anonymiserer IP-adressen din. Den fungerer ved å forkorte brukernes IP-adresser innenfor medlemsstater i Den europeiske union eller i andre kontraherende stater til avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet. Bare i unntakstilfeller vil den fullstendige IP-adressen bli sendt til en Google-server og forkortet i USA.

Personopplysninger som behandles: Sporere og bruksdata.

Sted for behandling: Irland – Personvernpolicy  Velg bort.

Hvordan administrere preferanser og gi eller trekke tilbake samtykke

Det er flere måter å administrere preferanser relatert til sporere og å gi og trekke tilbake samtykke, der det er relevant:

Brukere kan administrere preferanser relatert til sporere direkte innenfor sine egne enhetsinnstillinger, for eksempel ved å forhindre bruk eller lagring av sporere.

I tillegg, når bruken av sporere er basert på samtykke, kan brukere gi eller trekke tilbake slik samtykke ved å sette preferanser innenfor informasjonskapselvarselet eller ved å oppdatere slike preferanser deretter via den relevante samtykkepreferanse-widgeten, hvis tilgjengelig.

Det er også mulig, via relevante nettleser- eller enhetsfunksjoner, å slette tidligere lagrede sporere, inkludert de som ble brukt til å huske brukerens første samtykke.

Andre sporere i nettleserens lokale minne kan fjernes ved å slette nettleserhistorikken.

Når det gjelder tredjepartssporere, kan brukere administrere preferansene og trekke tilbake samtykket via den relaterte avmeldingslenken (hvis tilgjengelig), ved å bruke metodene som er angitt i tredjepartens personvernpolicy, eller ved å kontakte tredjeparten.

Finne innstillinger for sporere

Brukere kan for eksempel finne informasjon om hvordan de skal administrere informasjonskapsler i de mest brukte nettleserne på følgende adresser:

Brukere kan også administrere visse kategorier av sporere som brukes på mobilapper ved å velge bort via relevante enhetsinnstillinger, for eksempel enhetens annonseringsinnstillinger for mobile enheter eller generelle sporinginnstillinger (brukere kan åpne enhetsinnstillingene, vise og lete etter den relevante innstillingen).

Eier og databehandlingsansvarlig
Osteria Moderna

Carl Johans gate 6, 7010 Trondheim

Eierens kontakt-e-post:
Booking@osteriamoderna.no

Siden bruken av tredjepartssporere gjennom dette nettstedet ikke kan kontrolleres fullt ut av eieren, skal eventuelle spesifikke referanser til tredjepartssporere anses som veiledende. For å få fullstendig informasjon, oppfordres brukerne til å konsultere personvernpolicyene til de respektive tredjepartstjenestene som er oppført i dette dokumentet.

Med tanke på den objektive kompleksiteten rundt sporingsteknologier, oppfordres brukere til å kontakte eieren hvis de ønsker å motta ytterligere informasjon om bruken av slike teknologier av dette nettstedet.

Definisjoner og juridiske referanser

Personopplysninger (eller data)

Enhver informasjon som direkte, indirekte eller i forbindelse med annen informasjon – inkludert et personlig identifikasjonsnummer – gjør det mulig å identifisere eller kunne identifisere en fysisk person.

Bruksdata

Informasjon som samles inn automatisk gjennom dette nettstedet (eller tredjepartstjenester brukt på dette nettstedet), som kan inkludere: IP-adressene eller domenenavnene til datamaskinene som brukes av brukerne som bruker dette nettstedet, URI-adressene (Uniform Resource Identifier), tidspunktet for forespørselen, metoden som brukes for å sende forespørselen til serveren, størrelsen på filen som mottas i respons, den numeriske koden som indikerer status for serverens svar (vellykket resultat, feil osv.), opprinnelseslandet, funksjonene til nettleseren og operativsystemet som brukes av brukeren, ulike tidsdetaljer per besøk (f.eks. tiden som brukes på hver side i applikasjonen) og detaljene om banen fulgt i applikasjonen med spesiell henvisning til rekkefølgen av besøkte sider, og andre parametere om enhetens operativsystem og/eller brukerens IT-miljø.

Bruker

Den enkelte som bruker dette nettstedet, som, med mindre annet er angitt, sammenfaller med den registrerte.

Registrert

Den fysiske personen som personopplysningene refererer til.

Databehandler (eller databehandlingsansvarlig)

Den fysiske eller juridiske personen, offentlige myndigheter, byråer eller andre organer som behandler personopplysninger på vegne av behandlingsansvarlig, som beskrevet i denne personvernpolicyen.

Behandlingsansvarlig (eller eier)

Den fysiske eller juridiske personen, offentlige myndigheter, byråer eller andre organer som alene eller sammen med andre bestemmer formålene og midlene for behandling av personopplysninger, inkludert sikkerhetstiltakene knyttet til driften og bruken av dette nettstedet. Behandlingsansvarlig, med mindre annet er angitt, er eieren av dette nettstedet.

Dette nettstedet (eller denne applikasjonen)

Midlet som brukerens personopplysninger samles inn og behandles.

Tjeneste

Tjenesten som tilbys av dette nettstedet som beskrevet i de relative vilkårene (hvis tilgjengelig) og på dette nettstedet/applikasjonen.

Den europeiske union / eller Storbritannia

Med mindre annet er angitt, inkluderer alle henvisninger som er gjort i dette dokumentet til Den europeiske union / Storbritannia alle nåværende medlemsland i Den europeiske union / Storbritannia og Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet.

Informasjonskapsel

Informasjonskapsler er sporingsverktøy som består av små sett med data som lagres i brukerens nettleser.

Sporingsverktøy

Sporingsverktøy betyr enhver teknologi – f.eks. informasjonskapsler, unike identifikatorer, web-beacons, innebygde skript, e-tags og fingeravtrykk – som gjør det mulig å spore brukere, for eksempel ved å få tilgang til eller lagre informasjon på brukerens enhet.

Juridisk informasjon

Denne personvernerklæringen er utarbeidet på grunnlag av bestemmelser fra flere lovgivninger, inkludert art. 13/14 i forordning (EU) 2016/679 (generell personvernforordning).

Denne personvernpolicyen gjelder utelukkende for dette nettstedet, hvis ikke annet er angitt i dette dokumentet.

Siste oppdatering: 14. march 2023